Oferta de feina (2 tècnics/ques de suport en Comunicació – Primeres experiències en administracions públiques)

Inici » Blog » Ofertes » Oferta de feina (2 tècnics/ques de suport en Comunicació – Primeres experiències en administracions públiques)

⚠️ OFERTA TANCADA ⚠️

L’Ajuntament de Granollers preveu contractar 10 persones joves en pràctiques per un període de 12 mesos. Entre els llocs de treball convocats, hi ha 2 places de tècnic/a de suport en Comunicació
Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

Descripció:

L’Ajuntament de Granollers ha sol·licitat al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una subvenció que ha de permetre la contractació en modalitat de contracte per a l’obtenció de pràctica professional de 10 persones joves en pràctiques, mitjançant el programa de primeres experiències professionals del SOC i subvencionat pel pla de recuperació. Transformació i resiliència de la UE-Next Generation.

Condicions de treball:

 • Número de vacants: 2.
 • Categoria laboral: tècnic/a mitjà/ana A2.
 • Retribució bruta mensual: 2.100 € (prorrata paga extra inclosa).
 • Conveni col·lectiu: Ajuntament de Granollers.
 • Tipus de contracte: Contracte formatiu per l’obtenció de pràctica professional.
 • Durada del contracte: 12 mesos.
 • Inici del contracte: 15 de desembre de 2023 (com a molt tard).
 • Tipus de jornada: A temps complet (35 hores setmanals).
 • Horari: a concretar.

Funcions i tasques:

 • Desenvolupar propostes innovadores pels programes comunicatius de l’Ajuntament, així com pel tractament d’imatges, bancs d’imatges, l’edició de continguts per xarxes socials, així com la participació en la redacció de notícies, continguts webs, etc…
 • Tècnic/a de suport a l’equip de comunicació i desenvolupament de públics del Sistema Cultural. Redacció i desenvolupament dels continguts de les webs del Sistema Cultural, molt particularment de Roca Umbert i de Granollers Cultura. D’aquesta darrera web cal fer-ne el disseny i posada en funcionament. Per altra banda també ha de realitzar el seguiment i desplegament de les activitats que s’han d’incloure en en la plataforma de venda d’entrades i registres d’usuaris d’activitats culturals. I en general aquelles tasques de comunicació i desenvolupament de públics que se li encomanin.

Requisits per poder-se presentar a la plaça:

 • Tenir entre 16 i 29 anys.
 • Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball (OTG) com a demandant d’ocuapció no ocupat.
 • Disposar d’estudis universitaris finalitzats en l’àmbit de les Ciències de la Informació i la Comunicació: Comunicació audiovisual, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació digital, Comunicació institucional.
 • Complir els requeriments propis d’un contracte en pràctiques, que són els següents:
  • Disposar deTítol universitari o un títol de grau mitjà o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema de formació professional, d’acord amb el previst en la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, així com per els qui posseeixin un títol equivalent d’ensenyaments artístics o esportius del sistema educatiu que habilitin o capacitin per a l’exercici de l’activitat laboral.
  • No haver transcorregut més de 3 anys des de la finalització dels estudis o de 5 anys en el cas de persones que tinguin un grau reconegut de discapacitat igual o superior al 33%.
  • No es podrà subscriure’s amb qui ja hagi obtingut experiència professional o realitzat activitat formativa en la mateixa activitat dins de l’empresa per un temps superior a tres mesos sense que es computin a aquests efectes els períodes de formació o pràctiques que formin part del currículum exigit per a l’obtenció de la titulació o certificat que habilita aquesta contractació.
  • No haver estat contractat en pràctiques un temps superior a 1 any.C ap persona podrà ser contractada en la mateixa o diferent empresa per temps superior als màxims previstos, en virtut de la mateixa titulació o certificat professional. Els títols de grau, màster i doctorat corresponents als estudis universitaris no es consideraran la mateixa titulació, tret que en ser contractada per primera vegada mitjançant un contracte per a l’obtenció de pràctica professional la persona treballadora estigués ja en possessió del títol superior que es tracti.

Valorable:

 • Postgraus de l’àmbit de les Ciències de la Informació i la Comunicació.

Documentació que cal aportar per presentar-se a la plaça:

 • DNI / NIE.
 • CV actualitzat.
 • Titulació corresponent al perfil a optar.
 • Full DARDO acreditatiu inscripció com a demandant d’ocupació al SOC.
 • Vida laboral actualitzada, en cas d’haver treballat prèviament.
 • Títols o certificats de formació complementària relacionada amb el perfil a optar.
 • IMPORTANT: Les candidatures que no incloguin la documentació requerida quedaran excloses del procés.

📝 VOLS INSCRIURE'T A AQUESTA OFERTA DE FEINA?

Enviar correu electrònic a feinagm@granollers.cat amb la referència «Primeres experiències
2023 – Comunicació» adjuntant la documentació requerida.

El termini per presentar candidatures fineix el 13 de novembre de 2023.

Deixa un comentari

Tens algun dubte? Escriu-nos a oficinajove@vallesoriental.cat

Servei d'informació juvenil

Formació, educació, oci i lleure, vacances, tramitació de carnets internacionals… També pots trobar aquest informació al teu municipi. Consulta on tens el Punt d’Informació Juvenil més proper a l’apartat de municipis.