CatalanSpanishFrenchArabicEnglish

Recursos

Publicacions

ACOMPANYAMENT SOCIOEDUCATIU

🤝

El procés d’acompanyament socieducatiu d’adolescents i joves des del medi obert. Algunes reflexions a partir de bones pràctiques (2017). Faume Funes, Federació d’entitats d’atenció a la infància i l’adolescència. http://www.fedaia.org/sites/fedaia/files/uploads/Documentacio%20FEDAIA/article_de_reflexio.pdf 

ASSOCIACIONISME

Informe sobre l’associacionisme i el voluntariat a l’àmbit metropolità de Barcelona (2021). Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya. PUB049_informe_associacionisme_voluntariat_ambit_metropolita_barcelona.pdf

El foment de la participació i l’associacionisme juvenil. Guia elaborada pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i la Diputació de Barcelona PUB001_El foment de la participació i l’associacionisme juvenil

Activem el pla (A)! Foment de la participació i l’associacionisme juvenil. Dossier de la campanya activem el pla (A)ssociacionisme. Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i Diputació de Barcelona.  PUB007_ASSOCIACIONISME01_material_suport_definitiu

Foment de la participació i l’associacionisme juvenil. Reflexions del jovent per als i les professionals de joventut. Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i Diputació de Barcelona.  PUB008_ASSOCIACIONISME02_Foment de l’associacionisme i la participació juvenil

Informe de l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya (2018). Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, Generalitat de Catalunya. PUB028_Informe de l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya.pdf

AUTOCONEIXEMENT

🌱

Dossier temàtic: Habilitats per la vida (2018). Centre de Documentació Juvenil. PUB030_Habilitats_per_a_la_vida_Desembre_2018 

CULTURA

🎭

Hacia una cultura sostenible. Guía práctica para integrar la Agenda 2030 en el sector cultural (2021). Red española para el desarrollo sostenible. https://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2021/03/Guia-REDS-2021-Web_lectura-online.pdf 

DRET A LA PROTESTA

📢

Protección de derechos durante le estado de alarma (2020). Defender a quien defiende. http://defenderaquiendefiende.org/wp-content/uploads/2020/08/Defender_a_quien_defiende-5-1.pdf 

📢

Estado de Alarma, Protesta y Espacio Público. Preguntas frecuentes (2020). Defender a quien defiende. http://defenderaquiendefiende.org/wp-content/uploads/2020/06/FAQS-v3.pdf 

📢

Manual Burorresistiendo – Estado de Alarma (2020). Defender a quien defiende. https://www.youtube.com/watch?v=i5kp1jW5okE 

📢

Burorresistiendo. Manual de emergencia contra multas (2020). Comisión Legal Sol. http://defenderaquiendefiende.org/wp-content/uploads/2020/05/MANUAL-v6-1.pdf 

📢

Reducción del espacio político para la sociedad civil y contención de la protesta social en España (2019). Novact. http://defenderaquiendefiende.org/wp-content/uploads/2020/01/InformeDqD-v5.pdf 

📢

Derecho a la protesta en Europa. Estudio comparativo: Alemania, Francia, Hungría, Polonia, España. Novact i Irídia. http://protesteurope.org/wp-content/uploads/2019/11/Estudio_protesta_Europa_CAST_ok.pdf 

📢

Derecho a la protesta. Mecanismos de Protección, Garantía e Incidencia en la Unión Europea y el Consejo de Europa. Novact i Irídia. http://protesteurope.org/wp-content/uploads/2019/11/Guia_derecho-protesta_CAST_ok.pdf 

📢

Defender a quien defiende. Leyes mordaza y criminalización de la protesta en el estado español (2015). VV. AA. http://defenderaquiendefiende.org/wp-content/uploads/2019/08/defender-a-quien-defiende_Libro.pdf 

📢

Aquí [NO] es pot protestar. Desprotecció del dret de reunió i manifestació. Catalunya, de 2011 a 2015. Defender a quien defiende. http://defenderaquiendefiende.org/wp-content/uploads/2017/08/DretProtesta.pdf 

📢

Informe [Repressió] i gènere. Resistències i aportacions a la lluita anti-repressiva des dels feminismes. Defender a quien defiende. http://defenderaquiendefiende.org/wp-content/uploads/2017/08/repressio_genere.pdf 

EDUCACIÓ I FORMACIÓ

✏️

Educació 360: més enllà del temps lectiu. Una aproximació a les dades de participació i als agents de l’ecosistema educatiu (2021). Fundació Jaume Bofill. https://www.educacio360.cat/wp-content/uploads/2021/05/c75-educacio360_pol89.pdf 

✏️

Novetats a la Formació Professional Inicial pel curs 2021-22 (2021). Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. PUB045_Novetats per l’Orientació d’estudis de FPI.pdf

✏️

Butlletí EJoventut: Orientació Acadèmica (2017). Direcció General de Joventut. http://ejoventut.gencat.cat/ca/detalls/butlleti/Butlleti_60_EJ_abril_2017 

✏️

Guia d’estratègies de millora educativa. Com incidir en l’èxit educatiu de les persones joves des de les polítiques locals de joventut. (2016) Direcció General de Joventut. PUB034_4b47324d-5f9d-11e6-af71-005056924a59.pdf 

EQUIPAMENTS JUVENILS

📍

Guia per a la gestió col·laborativa d’espais i equipaments públics. Generalitat de Catalunya, Departament de Governació i Relacions Institucionals. PUB042_5-guia_gestio

📍

Els equipaments juvenils. Reflexions, certeses i reptes. Diputació de Barcelona PUB020_EQUIPAMENTS01_Equipaments_juvenils_reflexions_certeses_reptes.pdf

📍

Equipaments juvenils municipals: Com fem un pla d’usos? Experiències en el territori. Diputació de Barcelona PUB043_publicació equipaments pla d’usos

HABITATGE

🏠

La teva pròpia llar: el model Housing First i l’erradicació del sensellarisme a Finlàndia (2021). Y-Foundation. https://img.arrelsfundacio.org/wp-content/uploads/2021/02/La-teva-propia-llar_llibre_2021.pdf 

🏠

Més enllà de la compra i el lloguer. Guia sobre els models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge. Consell Nacional de la Joventut de Catalunya PUB003_guia_habitatge_web-min

🏠

Radiografia: Joves llogaters i dret a l’habitatge 2020. Observatori ESC i Consell Nacional de la Joventut de Catalunya PUB027_rad_hab-online_compressed_1.pdf

🏠

Models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge. Consell Nacional de la Joventut de Catalunya PUB029_guia_habitatge_resum.pdf

🏠

Butlletí E-Joventut: L’accés de les persones joves a l’habitatge (2017). Direcció General de Joventut. http://ejoventut.gencat.cat/ca/detalls/butlleti/Butlleti_61_EJ_juny_2017 

GÈNERE

💜

Protocol de Joventut per a l’abordatge de la violència masclista. Guia pràctica per a professionals de Joventut per orientar l’actuació en violència masclista amb persones joves (2013). Departament de Benestar Social i Família, Generalitat de Catalunya. PUB033_Protocol_joventut_abordatge_violencia_masclista_jovecat

💜

Unfollow a les violències masclistes. Guia per treballar les violències masclistes en entorns digitals. Consell Nacional de la Joventut de Catalunya PUB009_GENERE01_guia_unfollow_violencies_masclistes

💜

Traçant vides dignes: Cap a una economia feminista. Guia de recursos per aplicar la mirada feminista de l’economia als espais associatius. Matriu i Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. PUB015_GENERE07_tracant_vides_dignes_cap_a_una_economia_feminista_0

💜

Cosim la bretxa. Guia per visivilitzar les bretxes de gènere existents: causes, conseqüències i recursos per eliminar-les. Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. PUB016_GENERE08_guia_cosim_la_bretxa.pdf

💜

Desconnecta’t de la #violènciaenxarxes. Guia per fer visibles les violències masclistes a les xaarxes socials. Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. PUB017_GENERE09_guia_desconnecta_de_la_violencia_1.pdf

💜

Història de les dones i feminismes. Guia de lectura. Institut Català de les Dones. Centre de Documentació Joaquima Alemany i Roca. PUB018_GENERE10 Guia de lectura Història dels feminismes.pdf

💜

Feminismes. Guia bibliogràfica. Institut Català de les Dones. Centre de Documentació Joaquima Alemany i Roca. PUB019_GENERE11 Feminismes.pdf

INFORMACIÓ JUVENIL

ℹ️

Guia per a la seguretat i la qualitat a Internet. Una caixa d’eines per a informadors i informadores juvenils. Eryica. PUB041_guia_seguretat_qualitat_internet_def_setembre12

ℹ️

SHEryica – Good Practice in Youth Information. Eryica. PUB031_Informacio_f700335b-1464-11e7-92d1-005056924a59.pdf

LGTBI+

🏳️‍🌈

Diversxs. Guia de lectura LGTBI+. Ajuntament de Granollers. PUB006_diversxs_guia_de_lectura-baja

MOBILITAT INTERNACIONAL

🌍

Guia “DISCOVER EU i INTERRAIL”. Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. Direcció General de Joventut. http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/fitxes_exteses/FE-Guies-mobilitat-internacional/arxius/Discover-EU-i-Interrail.pdf 

🌍

Guia “Pràctiques a institucions internacionals”. Informació sobre les oportunitats de fer pràctiques en institucions europees internacionals, o en el sector públic internacional. Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. Direcció General de Joventut. http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/fitxes_exteses/FE-Guies-mobilitat-internacional/arxius/Practiques-en-institucions-internacionals.pdf 

🌍

Guia “EURODISSEA. Pràctiques a Europa”. Informació sobre el programa EURODISSEA. Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. Direcció General de Joventut. http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/fitxes_exteses/FE-Guies-mobilitat-internacional/arxius/Eurodissea.pdf 

🌍

Guia “Treballar a l’estranger”. Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. Direcció General de Joventut. http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/fitxes_exteses/FE-Guies-mobilitat-internacional/arxius/Treballar-a-lestranger.pdf 

🌍

Guia “Voluntariat internacional”. Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. Direcció General de Joventut. http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/fitxes_exteses/FE-Guies-mobilitat-internacional/arxius/VOLUNTARIAT-INTERNACIONAL.pdf 

🌍

Guia “Cos Europeu de Solidaritat (CES). Voluntariat”. Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. Direcció General de Joventut. http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/fitxes_exteses/FE-Guies-mobilitat-internacional/arxius/Cos-Europeu-Solidaritat.pdf 

🌍

Guia “Estudiar idiomes a l’estranger”. Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. Direcció General de Joventut. http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/fitxes_exteses/FE-Guies-mobilitat-internacional/arxius/estudiar-idiomes-a-lestranger.pdf 

🌍

Guia “Estudiar a l’estranger”. Informació sobre programes educatius d’ESO, batxillerat, cicles formatius i universitaris que es poden cursar a l’estranger. Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. Direcció General de Joventut. http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/fitxes_exteses/FE-Guies-mobilitat-internacional/arxius/Estudiar-a-lestranger.pdf 

🌍

Guia “ERASMUS per a joves emprenedors”. Informació sobre el programa d’intercanvi transnacional. Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. Direcció General de Joventut. http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/fitxes_exteses/FE-Guies-mobilitat-internacional/arxius/Intercanvis-per-joves-emprenedors.pdf 

🌍

Eines i recrusos per promoure la mobilitat internacional per a joves des dels municipis. Recull informatiu per a assessores i assessors. Taller d’Art, Cultura i Creació. PUB010_MOBINT01_EINES I RECURSOS PER A JOVES- MOBILITAT INTERNACIONAL.pdf

OCUPACIÓ

⚙️

Situació laboral de les persones joves a Catalunya (octubre 2020). Observatori Català de la Joventut. PUB038_Informe_EPA_3r_trimestre_2020.pdf

⚙️

Integració de serveis ocupacionals i socials davant el mercat de treball del futur a Catalunya. Propostes de full de ruta. Col·lecció d’obres digitals. Generalitat de Catalunya. PUB002_Obres-digitals_25-Acc

PARTICIPACIÓ

🗣️

Aprenentatge democràtic i ciutadania. La participació de quatre joves d’origen immigrat: una pespectiva narrativa (2018). Alba Parareda-Pallarès. PUB040_Aportacions_59.pdf

🗣️

80 herramientas para el desarrollo participativo. Diagnóstico, Planificación, Monitoreo y Evaluación (2002). Frans Geilfus. PUB037_80_herramientas_para_el_desarrollo_participativo.pdf

🗣️

Recull d’experiències de participació a secundària. Les entitats als centres. Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. PUB004_recull_desxperiencies_de_participacio_secundaria_cnjc_2011

PIDCES

💬

Dinamització i informació als centres de secundària, una eina educativa (2011). Diputació de Barcelona. PUB039_Dinamitzacio_i_informacio_centres_secundaria_49556.pdf

POLÍTIQUES DE JOVENTUT

📊

Pla d’actuació de Joventut 2021-COVID (versió provisional). Direcció General de Joventut. PUB046_PLA ACTUACIO JOV 2021_DEF 

📊

Infografia Nou enfocmanet del procés del PLA NACIONAL DE JOVENTUT (2020). Direcció General de Joventut. PUB035_Infografia- NOU-ENFOCAMENT-PLA-05.pdf

📊

Nou enfoament del procés del PLA NACIONAL DE JOVENTUT (2020). Direcció General de Joventut. PUB036_Nou-enfocament-PNJCat_DEF.pdf

📊

Guia d’elaboració de Plans Locals de Joventut. El paper dels consells locals de joventut i la concertació de polítiques públiques. Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. PUB005_guia_delaboracio_de_plans_locals_de_joventut

📊

Guia breu de tècniques i eines d’anàlisi per a les polítiques de Joventut (2011). Agència Catalana de la Joventut, Generalitat de Catalunya. PUB032_PPJJ_guia_breu_tecniques_eines_analisi.pdf

📊

Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 (2010). Direcció General de Joventut, Generalitat de Catalunya. PUB047_pnjcat2020.pdf

SALUT

💚

Tenim la salut en ment: #AssociativaMent. Guia de recursos de salut mental als espais associatius. Fil a l’agulla i Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. PUB011_SALUT02_guia_associativament.pdf

💚

Desestigmatitzem la salut mental #AssociativaMent. La salut mental en boca de tots i totes! Recull de recursos per combatre l’estigma. Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. PUB012_SALUT03_guia_desestigmatitzem_la_salut_mental.pdf

💚

Guia de la salut mental. Activa’t x la salut mental. PUB013_SALUT04_Guia_pantalla_noviembre

💚

Com acompanyar millor en salut mental. Activa’t x la salut mental. PUB014_SALUT05_Miniguia_acompanyarSM.pdf

💚

Trenquem tabús, parlem de suïcidi! #AssociativaMent. Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. PUB022_SALUT07_recull_recursos_trenquem_tabus_parlem_de_suicidi.pdf

💚

Dossier temàtic: Salut mental i joves. Centre de documentació juvenil. PUB023_SALUT08_Salut mental i joves. Gener 2018.pdf

💚

Com aprofitar millor la consulta. Tríptic. Activa’t x la salut mental. PUB024_SALUT09_Triptic_aprofitarconsulta.pdf

💚

Encarem el suïcidi juvenil. Guia de prevenció del suïcidi i acompanyament del dol. Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. PUB025_SALUT10_encarem_el_suicidi_juvenil_cnjc.pdf

💚

On tens el cap? Guia sobre salut emocional. Consell de la Joventut de Barcelona. PUB026_SALUT11_Guia_salut_emocional_issu.pdf

Servei d'informació juvenil

Formació, educació, oci i lleure, vacances, tramitació de carnets internacionals… També pots trobar aquest informació al teu municipi. Consulta on tens el Punt d’Informació Juvenil més proper a l’apartat de municipis.