CatalanSpanishFrenchArabicEnglish

Continguts formatius per a professionals de Joventut

ACCIÓ COMUNITÀRIA

Acció comunitària (2020). Contingut de la unitat 5 del curs de Polítiques Locals de Joventut 2019-20. FORM05_Accio_comunitaria

ACOMPANYAMENT SOCIOEDUCATIU

🤝 

La relació socioeducativa de les persones joves (2020). Contingut de la unitat 3 del curs de Polítiques Locals de Joventut 2019-20. FORM03_La_relacio_socioeducativa_amb_les_persones_joves

COMUNICACIÓ

📢

Recull d’eines i recursos per a la dinamització de la informació i l’atenció amb joves (2020). Cicle de tallers “Competències digitals a la XNEJ”. FORM019_Recursos_TallersDigComp_XNEJ.pdf

📢

Comunicació interpersonal en temps difícils: Què hem de fer especialment bé (2020). Apunts del Webinar organitzat per la fundació Factor Humà. FORM007_Comunicació interpersonal en temps difícils

📢

Recursos i aplicacions útils per a les xarxes socials per poder connectar amb els joves (2020). Presentació del taller virtual organitzat per la XNEJ. FORM018_Taller 2 Recursos knktat amb els i les joves 20vs1.pdf

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

🤝 

Xarxa d’Ateneus Cooperatius. Serveis, eines i recursos (2020). Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa. FORM022_Presentació XAC_EinesiRecursos_nov.pdf

INFORMACIÓ JUVENIL

ℹ️

Presentació. Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (2020). Jornada d’intercanvi Xarxa d’Ateneus Cooperatius (XAC) i Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ). FORM020_presentacióXNEJ 2020_DGJ

ℹ️

Eines i recursos. Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (2020). Jornada d’intercanvi Xarxa d’Ateneus Cooperatius (XAC) i Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ). FORM021_presentacióXNEJ 2020_ Eines i recursos.pdf

ℹ️

Guia per al desplegament operatiu de la qualitat de l’atenció jove. Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. FORM011_Guia_Qualitat_SIOAJ.pdf

ℹ️

Detecció de necessitats, interessos i tendències. Guia per al desplegament operatiu de la qualitat de l’atenció jove. Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil.  FORM013_PO_01_Deteccio_Necessitats_Interessos_Tendencies

ℹ️

Gestió de la informació. Guia per al desplegament operatiu de la qualitat de l’atenció jove. Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. FORM014_PO_02_Gestio_Informacio.pdf

ℹ️

Dinamització de la informació. Guia per al desplegament operatiu de la qualitat de l’atenció jove. Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. FORM015_PO_03_Dinamitzacio_Informacio.pdf

ℹ️

Orientació i assessorament. Guia per al desplegament operatiu de la qualitat de l’atenció jove. Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. FORM016_PO_06_Orientacio_Assessorament.pdf

ℹ️

Gestió de la qualitat en la informació i l’assessorament als joves. Marc de desenvolupament de competències. Eryica. FORM012_Informacio_Guia_ERYICA_QUALITY_catala.pdf

INTERSECCIONALITAT

💜

Diversitat, desigualtat i inclusió (2020). Contingut de la unitat 1 del curs de Polítiques Locals de Joventut 2019-20. FORM01_Diversitat_desigualtat_i_inclusio

OCUPACIÓ

⚙️

L’ocupabilitat (2012). Universitat Rovira i Virgili. FORM09_3.2_l__ocupabilitat_r.pdf

PARTICIPACIÓ

🗣️

Interlocució i participació juvenil (2020). Contingut de la unitat 4 del curs de Polítiques Locals de Joventut 2019-20. FORM04_Interlocucio_i_participacio_juvenil

🗣️

Promoure la ciutadania activa dels joves: l’Aprenentatge servei (2014). Idees per a construir la pau. Iniciatives dels govenrs locals per construir la pau, Diputació de Barcelona. FORM010_APS_idees12_APS_municipis.pdf

PIDCES

💬

Introducció al programa PIDCES. Dossier de continguts (2007). Diputació de Barcelona. FORM017_INTRODUCCIÓ AL PROGRAMA PIDCES. dossier de continguts2.doc

POLÍTIQUES DE JOVENTUT

📊

Autodiagnosi de la perspectiva de gènere en els projectes. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya. https://dixit.gencat.cat/web/.content/home/04recursos/02publicacions/02publicacions_de_bsf/07dones/autodiagnosi_perspectiva_genere_projectes/autodiagnosi_perspectiva_genere_projectes_A.pdf 

📊

Guia La perspectiva de gènere en la diagnosi d’un projecte. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya. https://dixit.gencat.cat/web/.content/home/04recursos/02publicacions/02publicacions_de_bsf/07dones/autodiagnosi_perspectiva_genere_projectes/autodiagnosi_perspectiva_genere_projectes_1.pdf  

📊

Guia La perspectiva de gènere en el disseny d’un projecte. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya. https://dixit.gencat.cat/web/.content/home/04recursos/02publicacions/02publicacions_de_bsf/07dones/autodiagnosi_perspectiva_genere_projectes/autodiagnosi_perspectiva_genere_projectes_2.pdf 

📊

Guia La perspectiva de gènere en la implementació d’un projecte. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya. https://dixit.gencat.cat/web/.content/home/04recursos/02publicacions/02publicacions_de_bsf/07dones/autodiagnosi_perspectiva_genere_projectes/autodiagnosi_perspectiva_genere_projectes_3.pdf 

📊

Guia La perspectiva de gènere en l’avaluació d’un projecte. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya. https://dixit.gencat.cat/web/.content/home/04recursos/02publicacions/02publicacions_de_bsf/07dones/autodiagnosi_perspectiva_genere_projectes/autodiagnosi_perspectiva_genere_projectes_4.pdf 

📊

Àmbits d’actuació de les polítiques de joventut (2020). Contingut de la unitat 2 del curs de Polítiques Locals de Joventut 2019-20. FORM02_Ambits_actuacio_de_les_politiques_de_joventut

📊

Disseny i avaluació de projectes de joventut (2020). Contingut de la unitat 6 del curs de Polítiques Locals de Joventut 2019-20. FORM06_Disseny_i_avaluacio_de_projectes_de_joventut

SALUT

💚

Unitat de coneixement: Desconnexió digital (2019). Fundació Factor Humà. FORM08_SALUT12_desconnexio-digital-cat.pdf

Servei d'informació juvenil

Formació, educació, oci i lleure, vacances, tramitació de carnets internacionals… També pots trobar aquest informació al teu municipi. Consulta on tens el Punt d’Informació Juvenil més proper a l’apartat de municipis.