Dimecres, 15 agost 2018

 

TREBALLADOR/A FAMILIAR


 Funcions/Tasques:El/la treballador/a familiar és el/la professional que realitza tasques educatives, preventives, assistencials i socialitzadores en contacte amb l’usuari/a, la família i el seu entorn comunitari amb la finalitat d’aconseguir la màxima autonomia personal.
Població:Diferents municipis del Vallès Oriental.
 
PERFIL
Formació: Auxiliar de Geriatria, auxiliar d’Infermeria, Treballador/a Familiar...
Edat: Fins a 35 anys aprox.
Experiència: No és necessària experiència.
Idiomes: Català i Castellà.
Altres dades: Carnet de conduir i vehicle propi.
 
CONDICIONS DE TREBALL
Retribució: Segons conveni col·lectiu.
Conveni col·lectiu:Servei d’atenció al domicili.
Tipus de contracte: Suplències i/o obra i servei.
Jornada: Diferents jornades en funció de la necessitat.
Horari:Diferents torns en funció de la necessitat.
 
Interessats/des:
Enviar el CV a la direcció treball3.vallesoriental@oficinajove.cat
Cal indicar la referència a l'assumpte Referència 80602