Diumenge, 19 novembre 2017

 

MONITOR/A DE MENJADOR ESCOLAR


Nombre de vacants: 1
Funcions/Tasques:  Tasques pròpies de monitor/a de menjador escolar
Població: L’Ametlla del Vallès.

PERFIL
Edat: De 20 a 35 anys aprox.
Formació: Títol de monitor de lleure.
Experiència: Experiència en menjadors escolars.
Idiomes: Català.
Habilitats/actituds: Persona responsable i compromesa amb la feina, amb ganes de treballar i dinàmica
 
CONDICIONS DE TREBALL
Retribució: Segons conveni de lleure (400€/mensuals aprox.)
Tipus de contracte: Obra i servei / substitucions.
Jornada: A temps parcial, de dilluns a divendres de 12.30h a 15h.
Incorporació immediata.
 
Enviar CV juntament amb la carta de presentació.
 
Interessats/des:
Enviar el CV a la direcció treball3.vallesoriental@oficinajove.cat
Cal indicar la referència a l'assumpte Referència 71104.